Slide One

UNIEKE CHEMIE VAN NATUURLIJKE SAMENSTELLING EN FYSISCHE KWALITEITEN

Slide One

UNIEKE CHEMIE VAN NATUURLIJKE SAMENSTELLING EN FYSISCHE KWALITEITEN

Slide One

UNIEKE CHEMIE VAN NATUURLIJKE SAMENSTELLING EN FYSISCHE KWALITEITEN

TOEPASSING, DOSERING EN KWALITEITSCERTIFICATIE

BARA BIOMINERAL! heeft een sterk verbeterend effect, met name op zanderige
bodems. Het kan het hele jaar door worden toegepast, ook als bijmengsel voor
potgronden en compost. Frequentie en duur van de toepassing is afhankelijk
van de bodemgesteldheid. Droog en gemakkelijk te strooien en te verdelen.
Na aanbrengen licht in de grond inwerken. Toepassen bij droge omstandigheden.
Kan bij toepassing irritatie aan neus en mond veroorzaken.

Draag geschikte adembescherming: Gebruik een stofmasker P1.

 

TOEPASBAARHEID

BARA BIOMINERAL! gebruik je bij de aanleg, renovatie en onderhoud op met name (droogtegevoelige) zandige gronden.
Het kan, droog, gemakkelijk over de bestaande beplanting worden toegepast.
Kan ook op bestaande gazons worden gebruikt.
Is ook als plantgatbehandeling zeer geschikt.
Zeer geschikt voor groentetuin, moestuin en siertuin.
Is uitstekend om door te mengen in potgronden, voor alle terrasplanten.

Uitstekend om door te mengen in compost of Bokashi.

BEWAREN

BARA BIOMINERAL! is, onder droge omstandigheden, uitstekend langdurig houdbaar.

VERPAKKING

BARA BIOMINERAL! is beschikbaar in 2 fracties
In poedervorm met een fractie 0-1mm
In korrelvorm met een korrelgrootte van 2-6 mm
Verpakking 10 kg en 20 kg  zak.

DOSERING PER TOEPASSING

De dosering is afhankelijk van de toepassing.
In onderstaande tabel is de dosering per toepassing aangegeven.

TOEPASSING   DOSERING
Bij aanleg van een nieuwe siertuin   20-30 kg per 100 m2
Jaarlijks onderhoud siertuin   10-20 kg per 100 m2
Bij aanleg van een nieuw gazon   30 kg per 100 m2
Bij aanleg van een groentetuin /moestuin   30 kg per 100 m2
Jaarlijks onderhoud groentetuin   20 kg per 100 m2
Doormengen in potgrond   3 kg per 50 liter potgrond
Doormengen in compost   15 kg op 1 m3

CERTIFICATIE EN KWALITEITSGARANTIE

BARA BIOMINERAL! is een product van BARA Mineraler en mag gebruikt worden in de Nederlandse biologische land- en tuinbouw. De producten van BARA staan op de SKAL inputlijst.

BARA BIOMINERAL! DIT ZIT ER IN

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Korrelgrootte   0-1 mm of 2-6 mm
Bulkdichtheid   1150 kg/m3
Vochtgehalte   2-5 %
pH   7-8,5
EC   0,1-0,3 mS/cm
CaCO3   1-1,5 %
CEC   20-26 meq/100 gr

SAMENSTELLING

Si2O   67 % 
K2O   3,5 %
CaO   0,9 %
Fe2O3   5,2 %
MgO   1,6 %
Al2O3   14,6 %
P2O5   0,1 %

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

N-tot   31 mg/l
P   1,6 mg/l
K   40 mg/l
Ca   104 mg/l
Mg   13 mg/l
S   33 mg/l
Na   17 mg/l
Cl   18 mg/l
Fe   10 mg/l
Mn   0,11 mg/l
Zn   0,09 mg/l
B   0,2 mg/l
Cu   0,1 mg/l
Mo   0,1 mg/l